Klub Judo Ryś
powrót na stronę główną

Strona główna
Z a p i s y
Archiwum
Wyniki zawodników
Ranking klubowy
Historia klubu
Kadra
Nasi medaliści
Foto Galeria
Rysie na
Linki
Gdzie trenujemy
Kontakt
Dojazd AutoBUS

STREFA RODZICA
Logowanie

 ➤ RODO w Uczniowskim Klubie Judo "Ryś" - Na Uboczu 9
 

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:
1)Uczniowski Klub Judo „Ryś” ul. Na Uboczu 9 w Warszawie przetwarza dane osobowe Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka w związku z przynależnością do klubu.
2)Administratorem danych osobowych jest Prezes UKJ „Ryś”, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów, księgowego i specjalistę ds. administracyjnych.
Administrator danych informuje, że:
1.przetwarzane przez klub UKJ „Ryś” dane osobowe członków klubu oraz członków uczestników pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2.podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie UKJ „Ryś”. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie UKJ „Ryś”. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu albo z wystąpieniem z klubu;
3.kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy mailowo: judo@judo-rys.pl lub telefonicznie 22 648 41 60;
4.podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pana/Pani oraz/lub Pana/Pani dziecka jest niezbędność tego przetwarzania do realizacji zadań statutowych klubu UKJ „Ryś” takich jak: prowadzenie szkolenia sportowego/rekreacyjnego, udział we współzawodnictwie sportowym, uczestniczenie w obozach i zgrupowaniach, realizowanie zadań publicznych, pozostałej działalności statutowej klubu;
5.dane osobowe Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka:
a)są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
b)podaliście Państwo składając deklarację członka uczestnika, kartę kolonijną bądź w związku ze współpracującymi z naszym klubem firmami prowadzącymi selekcje sportową (Klub Rekreacji „Ryś”-Cezary Borzęcki, Klub Rekreacji „Ryś”-Renata Borzęcka) albo uzyskaliśmy je w wyniku prowadzonej z Państwem korespondencji
c)są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu UKJ „Ryś” wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
d)będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu UKJ „Ryś”, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
e)nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
jakichkolwiek pomiarów, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom,
f)obejmują: nazwisko i imię członka/członka uczestnika, miejsce i data urodzenia; numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe do rodziców, imiona rodziców, adres e-mail, szkołę;
6.przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia;
7.w razie uznania, że przetwarzanie przez klub UKJ „Ryś”, dotyczących Pani/Pana danych
osobowych lub danych osobowych Pana/Pani dziecka narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


WARSAW JUDO OPEN
Międzynarodowy Puchar Polski

WJO


INFORMACJE

:: RODO
:: PARTNERZY
:: ..
© 1992-2018 Klub Judo Ryś