Klub Judo Ryś
powrót na stronę główną

Strona główna
Z a p i s y
Archiwum
Wyniki zawodników
Ranking klubowy
Historia klubu
Kadra
Nasi medaliści
Foto Galeria
Rysie na
Linki
Gdzie trenujemy
Kontakt
Dojazd AutoBUS

STREFA RODZICA
Logowanie

 ➤ RODO - SP322, SP323
 

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:
1) Klub Rekreacji „Ryś”-Renata Borzęcka z siedzibą w Warszawie (02-776 Warszawa), ul. Dereniowa 2/19 , NIP: 9281396973, REGON: 142561524 (dalej: „Administrator”) jest administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO,.
2) Państwa (państwa dziecka) dane osobowe uzyskaliśmy gdy zapisywali Państwo swoje dziecko na zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami judo prowadzone w jednej ze szkół podstawowych w Warszawie:
• SP 322, ul. Dembowskiego 9
• SP 323, ul. Hirszfelda 11
• SP 323, ul. Warchałowskiego 4
Administrator danych informuje, że:
1.przetwarzane dane osobowe uczestników zajęć pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2.podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w zajęciach.
3.kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy mailowo: renata.borzecka@gmail.com lub telefonicznie 504 127 407
4.dane osobowe Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka:
a)są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
b)są przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (nie są przetwarzane w celach handlowych),
c)będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratorem) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podatkowe, administracyjne lub informatyczne na rzecz Administratora
d)w ramach współpracy związanej z selekcją sportową oraz uczestnictwem w obozach i zawodach sportowych są przekazywane za Państwa zgodą do Uczniowskiego Klubu Judo „Ryś”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9, NIP: 9511629904. W momencie uzyskania członkostwa w UKJ „Ryś” dane zostaną usunięte z bazy Administratora, a nowym Administratorem będzie Uczniowski Klub Judo „Ryś”
e)będą przechowywane, przez okres roku szkolnego, w którym dziecko uczestniczy w zajęciach, a także przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
f)nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
jakichkolwiek pomiarów, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom,
g)obejmują: nazwisko i imię członka/członka uczestnika, miejsce i data urodzenia; numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe do rodziców, imiona rodziców, adres e-mail, szkołę;
5.przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia;
6.w razie uznania, że przetwarzanie przez Administratora, dotyczących Pani/Pana danych
osobowych lub danych osobowych Pana/Pani dziecka narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
WARSAW JUDO OPEN
Międzynarodowy Puchar Polski

WJO


INFORMACJE

:: RODO
:: PARTNERZY
:: ..
© 1992-2018 Klub Judo Ryś