Klub Judo Ryś
powrót na stronę główną

Strona główna
Z a p i s y
Archiwum
Wyniki zawodników
Ranking klubowy
Historia klubu
Kadra
Nasi medaliści
Foto Galeria
Rysie na
Linki
Gdzie trenujemy
Kontakt
Dojazd AutoBUS

STREFA RODZICA
Logowanie

 ➤ RODO - SP16, SP81, SP336, SP340
 

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:
1) Klub Rekreacji „Ryś”-Cezary Borzęcki z siedzibą w Warszawie (02-776 Warszawa), ul. Dereniowa 2/19 , NIP: 1180162703, REGON: 011532889 (dalej: „Administrator”) jest administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO,.
2) Państwa (państwa dziecka) dane osobowe uzyskaliśmy gdy zapisywali Państwo swoje dziecko na zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami judo prowadzone w jednej ze szkół podstawowych w Warszawie:
• SP 16, ul. Wilczy Dół 4
• SP 81, ul. Puszczyka 6
• SP 336, ul. Małcużyńskiego 4
• SP 340, ul. Lokajskiego 3
Administrator danych informuje, że:
1. przetwarzane dane osobowe uczestników zajęć pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w zajęciach.
3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy mailowo: cezary.borzecki@gmail.com lub telefonicznie 504 127 407
4. dane osobowe Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka:
a. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
b. są przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (nie są przetwarzane w celach handlowych),
c. będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratorem) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podatkowe, administracyjne lub informatyczne na rzecz Administratora
d. w ramach współpracy związanej z selekcją sportową oraz uczestnictwem w obozach i zawodach sportowych są przekazywane za Państwa zgodą do Uczniowskiego Klubu Judo „Ryś”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9, NIP: 9511629904. W momencie uzyskania członkostwa w UKJ „Ryś” dane zostaną usunięte z bazy Administratora, a nowym Administratorem będzie Uczniowski Klub Judo „Ryś”
e. będą przechowywane, przez okres roku szkolnego, w którym dziecko uczestniczy w zajęciach, a także przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
f. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
jakichkolwiek pomiarów, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom,
g. obejmują: nazwisko i imię członka/członka uczestnika, miejsce i data urodzenia; numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe do rodziców, imiona rodziców, adres e-mail, szkołę;
5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia;
6. w razie uznania, że przetwarzanie przez Administratora, dotyczących Pani/Pana danych
osobowych lub danych osobowych Pana/Pani dziecka narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
WARSAW JUDO OPEN
Międzynarodowy Puchar Polski

WJO


INFORMACJE

:: RODO
:: PARTNERZY
:: ..
© 1992-2018 Klub Judo Ryś